C83-325      

 

CARRERAS CANDI, Francesch (Director).  

450,00 €

Geografia General de Catalunya. I: Catalunya. Per Francesc Carreras i Candi i la col•laboració de Lluís Marià Vidal i Carreras, Norbert Font i Sagué, Joan Cadevall i Diars, Emili Tarré i Tarré, Felip Ferrer i Vert, Josep Maria Bofill i Pichot, Eugeni Ferrer i Dalmau, Salvador Maluquer i Nicolau, Joan Baptista Aguilar-Amat i Banús, Baltasar Serradell i Planella, Marià Faura i Sans, Salvador Sanpere i Miquel, Frederic Rahola i Trèmols, Jaume Maspons i Camarasa, Ernest Moliné i Brasés, i Pere Estasen i Cortada; II: Província de Barcelona. Per Cels Gomis i Mestres; III: Província de Tarragona. Per Emili Morera i Llauradó; IV: Província de Lleida. Per Ceferí Rocafort i Sansó; V: Província de Girona. Per Joaquim Botet i Sisó, i VI: Ciutat de Barcelona. Per Francesc Carreras i Candi.

Barcelona, Casa Editorial Alberto Martín, 1908-1918.

Seis volúmenes em 1297 pp. + 703 pp. + 1058 pp. + 1070 pp. + 1154 pp. + 1138 pp. Ilustraciones y fotografías. Texto en catalán.

Bella encuadernación original en media piel y tela estampada con diseño de corte modernista de Antonio Saló. Ligeros daños en cofia y pie de lomeras de dos volúmenes.


Cataluña - Ciencias Naturales - Geografía - Historiografía y fuentes - Literatura y Lengua Catalana