C83-325      

 

CARRERAS CANDI, Francesch (Director).  

450,00 €

Geografia General de Catalunya. I: Catalunya. Per Francesc Carreras i Candi i la collaboraci de Llus Mari Vidal i Carreras, Norbert Font i Sagu, Joan Cadevall i Diars, Emili Tarr i Tarr, Felip Ferrer i Vert, Josep Maria Bofill i Pichot, Eugeni Ferrer i Dalmau, Salvador Maluquer i Nicolau, Joan Baptista Aguilar-Amat i Bans, Baltasar Serradell i Planella, Mari Faura i Sans, Salvador Sanpere i Miquel, Frederic Rahola i Trmols, Jaume Maspons i Camarasa, Ernest Molin i Brass, i Pere Estasen i Cortada; II: Provncia de Barcelona. Per Cels Gomis i Mestres; III: Provncia de Tarragona. Per Emili Morera i Llaurad; IV: Provncia de Lleida. Per Cefer Rocafort i Sans; V: Provncia de Girona. Per Joaquim Botet i Sis, i VI: Ciutat de Barcelona. Per Francesc Carreras i Candi.

Barcelona, Casa Editorial Alberto Martn, 1908-1918.

Seis volmenes em 1297 pp. + 703 pp. + 1058 pp. + 1070 pp. + 1154 pp. + 1138 pp. Ilustraciones y fotografas. Texto en cataln.

Bella encuadernacin original en media piel y tela estampada con diseo de corte modernista de Antonio Sal. Liberos daos en cofia y pie de lomeras de dos volmenes.


Catalua - Ciencias Naturales - Geografa - Historiografa y fuentes - Literatura y Lengua Catalana