Search Criteria: ·Subjects: Catalan Language and Literature
403 books found: Displaying 1 to 50

 

  Lista7-329      

 

RICHTER-BERGMEIER, Reinhilt (1910-1984).  

37,00 €

Die Troubadourzitate im «Breviario d'Amor». Kritische ausgabe der Provenzalischen Überlieferung.
Modena, Societá Tipografica Editrice Medenense, Mucchi, 1976 [«Corpus des Troubadours»]
  Lista7-385      

 

TURMEDA, Anselm (c.1352-c.1430).  

22,00 €

Disputa de l'Ase. Versió per E. N. C. Introducció per Marçal Olivar.
Barcelona, «Els Nostres Clàssics», 1928.
  C83-325      

 

CARRERAS CANDI, Francesch (Director).  

450,00 €

Geografia General de Catalunya. I: Catalunya. Per Francesc Carreras i Candi i la col•laboració de Lluís Marià Vidal i Carreras, Norbert Font i Sagué, Joan Cadevall i Diars, Emili Tarré i Tarré, Felip Ferrer i Vert, Josep Maria Bofill i Pichot, Eugeni Ferrer i Dalmau, Salvador Maluquer i Nicolau, Joan Baptista Aguilar-Amat i Banús, Baltasar Serradell i Planella, Marià Faura i Sans, Salvador Sanpere i Miquel, Frederic Rahola i Trèmols, Jaume Maspons i Camarasa, Ernest Moliné i Brasés, i Pere Estasen i Cortada; II: Província de Barcelona. Per Cels Gomis i Mestres; III: Província de Tarragona. Per Emili Morera i Llauradó; IV: Província de Lleida. Per Ceferí Rocafort i Sansó; V: Província de Girona. Per Joaquim Botet i Sisó, i VI: Ciutat de Barcelona. Per Francesc Carreras i Candi.
Barcelona, Casa Editorial Alberto Martín, 1908-1918.
  C83-424      

 

CRUSAT, Paulina (1900-1981).  

23,00 €

Antología de Poetas Catalanes Contemporáneos.
Madrid, 1952 [«Adonais»].
  C83-599      

 

FOIX, Josep Vicenç.  

21,00 €

Mots i Maons, o, A cascú el seu.
Barcelona, Edicions «L'Amic de les Arts», 1971.
  C83-600      

 

FOIX, Josep Vicenç.  

20,00 €

Bien lo sabéis y es profecía. Traducción de Juan Ramón Masoliver. Edición y prólogo de Jaume Ferrán. Edición bilingüe.
Barcelona, Edicions del Mall, 1986.
  C83-683      

 

GENER, Pompeyo.  

24,00 €

Coses d'en Peius. Records anecdòtics serios i humoristics de la meva vida. Obra pòstuma.
Barcelona, Llibreria Varia, s.a. (1922).
  C83-987      

 

MARCH, Jaume, Pere y Arnau.  

36,00 €

Les «Coblas» ou les Poésies Lyriques Provenço-Catalanes de Pere, Jacme et Arnau March. Éditées et traduites par Amédée Pagès.
Toulouse, Édouard Privat et Cie., Libraire-Éditeur, 1949 [Bibliothèque Méridionale].
  C83-1002      

 

MARTÍ I CASTELL, Joan.  

19,00 €

Contribució a l'estudi del dialecte occidental del català.
Tarragona, 1971.
  C83-1028      

 

MARTORELL, Joanot (c.1410-1465)  

48,00 €

Tirant lo Blanc. Pròleg i text de Martí de Riquer.
Barcelona, Seix Barral, 1969.
  C83-1029      

 

[TIRANT LO BLANC].  

43,00 €

Actes del Symposion Tirant lo Blanc. Textos de Juan B. de Avalle-Arce, E.T. Aylward, Lola Badía, Rafael Beltrán, Juan M. Cacho Blecua, Pedro M. Cátedra, Jean Canavaggio, Germà Colón Domènech, Anton M. Espadaler, Ferran Gadea i Gambús, Pere Gimferrer, Isabel Grifoll, Giuseppe Grilli, Albert Hauf i Valls, Fernando Lázaro Carreter, Francisco López Estrada, Kathleen McNerney, Carles Miralles, J. E. Ruiz Doménec, Giuseppe E. Sansone, Cesare Segre, Mario Vargas Llosa, Curt J. Wittlin.
Barcelona, 1993.
  C83-1093      

 

GIMFERRER, Pere.  

64,00 €

Miró, colpir sense nafrar.
Barcelona, Edicions Polígrafa, 1978.
  C83-1095      

 

PERUCHO, Joan.  

60,00 €

Joan Miró i Catalunya.
Barcelona, Edicions Polígrafa, 1988.
  C83-1110      

 

MONSERDÀ DE MACIÀ, Dolors (1845-1919).  

45,00 €

Biografía de Na Josepa María Massanès i Dalmau.
Barcelona, Imprenta Casa Provincial de Caritat, s.a. (1915).
  C83-1274      

 

PERUCHO, Joan.  

34,00 €

Fulls de les fronteres. Entre Gandesa i Alcanyís. Hojas de las fronteras. Entre Gandesa y Alcañiz. Edició bilingüe català - castellà. Edición bilingüe catalán - castellano. A cargo de Artur Quintana.
Alcañiz, Teruel, 2003.
  C83-1345      

 

QUEROL GAVALDÁ, Miguel.  

38,00 €

La escuela estética catalana contemporánea.
Madrid, Instituto Diego Velázquez, 1953.
  C83-1353      

 

RAFEL I FONTANALS, Joaquím.  

48,00 €

La lengua catalana fronteriza en el Bajo Aragón meridional. Estudio fonológico.
Barcelona, Universidad, 1981
  C83-1384      

 

RIBA, Carles (1893-1959).  

24,00 €

Elegías de Bierville. Versión y prólogo de Alfonso Costafreda.
Madrid, 1953 [«Adonais»].
  C83-1589      

 

SOLER I HUBERT, Frederic (1839-1895).  

130,00 €

Poesias Catalanas de Frederich Soler «Serafí Pitarra», Mestre en Gay Saber. Il•lustradas per Tomás Padró. Precehidas d'un Prolech del Excelentíssim Senyor Don Antoni Bergnes de las Casas.
Barcelona, Imprempta de Espasa Germans y Salvat, 1875.
  C83-1776      

 

WOOLF, Virginia.  

50,00 €

Mrs. Dalloway. Traducció de l'anglés per Cesar August Jordana.
Badalona, Edicions Proa, 1930.
  Lista5-27      

 

ALMELA I VIVES, Francesc.  

17,00 €

La columna i les roses. Poemes.
Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1950.
  Lista5-104      

 

GALI, Alexandre.  

14,00 €

Aportació a l´any Fabra: Pompeu Fabra. Avatars de la llengua catalana. Consideracions sobre bilinguisme.
Barcelona, Editorial Barcino, 1969.
  Lista5-177      

 

GIMFERRER, Pere.  

18,00 €

Poesia 1970-1977. Edición bilingüe. Prólogo de José Maria Castellet.
Madrid, Visor, 1978
  Lista5-243      

 

GRIERA I GAJA, Antoni.  

17,00 €

Bibliografía Lingüística Catalana.
Barcelona, Escuela de Filología, 1947.
  Lista5-251      

 

GÜELL I POU, Juan.  

22,00 €

Vida íntima de Mossén Jacinto Verdaguer.
Barcelona, Imprenta de «El Siglo XX», 1911.
  Lista5-296      

 

IBÁÑEZ ESCOFET, Manuel (1917-1990).  

12,00 €

Raíces y Hojas. [Selección de artículos en «La Vanguardia», de Barcelona, 1983-1984]. Prólogos de Jordi Pujol y Josep Tarradellas.
Barcelona, Ediciones del Mall, 1985.
  Lista5-314      

 

JANER MANILA, Gabriel.  

15,00 €

Implicació social i humana del Teatre. Biografia apassionada de Cristina Valls. Pròleg de Josep Melià.
Barcelona,1975 [«Pinya de Rosa»].
  Lista5-315      

 

JANER MANILA, Gabriel.  

14,00 €

L'agonia dels salzes.
Barcelona, Edicions Destino, 1973.
  Lista5-321      

 

JARDI I CASANY, Enric (1924-1998).  

25,00 €

Antoni Puigblanch. Els precedents de la Renaixença. Pròleg de Jordi Rubió i Balaguer.
Barcelona, Aedos, 1960.
  Lista5-454      

 

LLEAL GALCERÁN, Coloma [Editora].  

27,00 €

El «Llibre de Polítigas» de Janet Lleal (1805-1848), i altres textos familiars. Edició i estudi.
Badalona, 1993.
  Lista5-467      

 

MANENT, Marià.  

14,00 €

Palabra y Poesía, y otras notas críticas.
Madrid, Seminarios y Ediciones, 1971.
  Lista5-468      

 

MANENT, Marià.  

24,00 €

El Vel de Maia. Dietari de la Guerra Civil (1936-1939).
Barcelona, Ediciones Destino, 1975.
  Lista5-469      

 

MANENT, Marià (Editor).  

19,00 €

Antologia Amorosa. Tria i pròleg.
Barcelona, Editorial Selecta, 1955.
  Lista5-474      

 

MARAGALL, Joan.  

33,00 €

Poesíes. Amb un pròleg de Josep Maria Capdevila.
Barcelona, Sala Parés Llibrería, 1929.
  Lista5-481      

 

MARCH, Ausias (1397-1459).  

24,00 €

Poesía. Selección, traducción, prólogo y notas de Martín de Riquer.
Barcelona, Editorial Yunque, 1941.
  Lista5-482      

 

MARCH, Ausias.  

20,00 €

Obras de aquest poéta, publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, por Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traduccio castellana que d´ellas fèu lo poéta Jordi de Montemayor, y del Vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Joan de Ressa. Reproducción facsimil de la edición de Barcelona de 1864.
Valencia, 1992.
  Lista5-556      

 

MELIÀ, Josep.  

17,00 €

Joan Miró. Vida i gest.
Barcelona, 1973 [«Pinya de Rosa»].
  Lista5-570      

 

MINGUEZ, Joan (1900-1960).  

16,00 €

Dies verges. Història d'un adolescent.
Barcelona, Llibreria Catalonia, 1929.
  Lista5-596      

 

MONTOLIU, Manuel de.  

30,00 €

Les Quatre Grans Cròniques. [Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Muntaner, Pere el Ceremoniós].
Barcelona, Editorial Alpha, 1959.
  Lista5-674      

 

NOVELL, Maria.  

21,00 €

Jaume el Conqueridor.
Barcelona, Edicions Proa, 1973.
  Lista5-722      

 

PARCERISAS, Francesc.  

28,00 €

Latituds dels Cavalls. Poemes.
Barcelona, Lumen, 1974.
  Lista5-769      

 

SARSANEDAS, Jordi (1924-2006).  

12,00 €

Mites. [1954]. Pròleg de Joaquim Molas.
Barcelona, Edicions 62, 1976.
  Lista5-774      

 

SOLÉ I CAMARDONS, Jordi.  

25,00 €

Les Set Tribus de la Nació Catalana. Conversa amb els meus Budes. Anàlisi del discurs sobre el Català, 1977 - 2003. Pròlegs de Miquel Strubell Trueta i Llorenç Valverde.
Palma de Mallorca, Documenta Balear 2004.
  Lista4-123      

 

BADÍA I MARGARIT, Antoni Maria.  

36,00 €

Gramática Catalana.
Madrid, Gredos, 1962 [«Romanica Hispanica»].
  Lista4-124      

 

BADÍA I MARGARIT, Antoni Maria.  

40,00 €

La Llengua dels Barcelonins. Resultats d'una enquesta sociològico-lingüística. Volum primer: L'Enquesta. La llengua i els seus condicionaments.
Barcelona, Edicions 62, 1969.
  Lista4-125      

 

BADIA, Lola.  

24,00 €

Teoria i pràctica de la literatura en Ramon Llull.
Barcelona, 1992.
  Lista4-126      

 

BADÍA MARGARIT, Antonio.  

34,00 €

Gramática Catalana.
Madrid, 1975.
  Lista4-209      

 

BUTIÑA JIMÉNEZ, Julia.  

30,00 €

Tras los orígenes del humanismo. El 'Curial e Güelfa".
Madrid, 2001.
  Lista4-247      

 

CLARAMUNT I ADELL, Teresa.  

18,00 €

Contalles. Així parlem a les comarques de La Franja.
Zaragoza, 1985 [Colecció «Pa de Casa»].
  Lista4-258      

 

COMAS I MADUELL, Ramón (1935-1978).  

15,00 €

Pàtria ignorada. Novel• la. Pròleg de Joan Oliver.
Barcelona, Edicions Proa, 1968 [«Biblioteca A tot Vent»].

 

Search Criteria: ·Subjects: Catalan Language and Literature
403 books found: Displaying 1 to 50