Search Criteria: ·Subjects: Catalan Language and Literature
355 books found: Displaying 1 to 50

 

  C88-11      

 

AGUILÓ I FUSTER, Marià (Editor).  

50,00 €

Cobles fetes en memoria del Molt Illustrissim y Reverendissim Senyor Don Federich de Portugal [c.1465-1539], Archebisbe de Saragoça y Virey de Cathalunya. Estampades en Barcelona en l'any Mil D xxxviiij [1539]. Edició de Marian Aguiló.
Barcelona, Estampa de Celestí Verdaguer, 1900.
  C88-16      

 

ALBERT I PARADIS, Catalina [«Victor Català», 1869-1966].  

18,00 €

La Enjuta. Novela. Traducción de M. Domenje Mir.
Barcelona, E. Domenech Editor, 1910.
  C88-574      

 

SALES FOLCH, Núria.  

15,00 €

Exili a Playamuertos. Poemes.
Barcelona, Els Llibres de l'Óssa Menor, 1961.
  C87-394      

 

GIRALT LATORRE, Javier.  

20,00 €

Aragonés y catalán en la historia linguística de Aragón.
Zaragoza, PUZ, 2020.
  C86-252      

 

CHAUVET, Horace.  

45,00 €

Folklore du Roussillon.
Perpignan, Imprimerie du Midi, 1943.
  C86-262      

 

CISNEROS, Fray García Jiménez de (1455-1510).  

60,00 €

Exercitatori de la Vida Espiritual. Introducció de Dom Ambrós Maria Busquets.
[Al fin:] El present Tractat fou compilat i imprimit en el Monestir de N. Senyora de Montserrat l'any del naixement del Senyor de Mil cinq cents el dia XIII de Novembre. Pel mateix original castellà s'és feta aquesta versió catalana. Acabada d'imprimir avui dia 7 de Desembre, festa de Sant Ambrós, any del Senyor MCMXXV (1925).
  C86-640      

 

MARCH, Jaume, Pere i Arnau.  

30,00 €

Les Cobles de.... La poesia litica d'abans d'Auzias March. Introducció i anotació d'Amadeu Pagès.
Castelló de la Plana, Societat Castellonense de Cultura, 1934.
  C86-896      

 

ROIÇ DE CORELLA, Joan (c.1433-1497).  

120,00 €

Psalteri trelladat de latí en romanç per lo Reverent Mestre Roiç de Corella. Edición gótica imitada sobre el incunable veneciano de Johan Hertezog,1490. Nota editorial de Jaime Barrera.
Sant Feliu de Guíxols, Imprenta Octavio Viader, 1928.
  C86-985      

 

CARRASQUER LAUNED, Francisco [Coord.].  

17,00 €

Monográfico sobre Ramón J. Sender. «Alazet», Revista de Filología. Director: Jesús Vazquez Obrador. Número 4. [Textos de Mohammad Abuelara, Javier Barreiro, Francisco Carrasquer, José D. Dueñas Lorente, Charles L. King, Manfred Lentzen, Mañá Delgado y Esteve Juárez, Rufat Llop, Julia Uceda, Mary S. Vásquez, y Jesús Vived Mairal].
Huesca, IEA, 1992.
  C85-119      

 

BADÍA MARGARIT, Antonio.  

40,00 €

Gramática Catalana.
Madrid, Gredos, 1962 [«Romanica Hispanica»].
  C85-120      

 

BADÍA MARGARIT, Antoni.  

36,00 €

La Llengua dels Barcelonins. Resultats d'una enquesta sociològico-lingüística. Volum primer: L'Enquesta. La llengua i els seus condicionaments.
Barcelona, Edicions 62, 1969.
  C85-357      

 

ESCOBEDO, Joana (Ed.).  

70,00 €

Plecs poètics catalans del segle XVII de la Biblioteca de Catalunya. Estudi i edició per ...
Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 1988.
  C85-691      

 

METGE, Bernat (c.1346-1413).  

90,00 €

Obras. Edición critica, traducción, notas y prólogo de Martín de Riquer.
Barcelona, Universidad, 1959.
  C85-1077      

 

VIDAL Y ROS, Doctor [Francesc].  

125,00 €

Pro Gerulis, sive Bastaixos de Capsana dits Macips de Ribera praesentis Civitatis, contra Gerulos Funis vulgo Tiracordetes o Guanya Diners. Referente Excelso Regio Senatore Raphaele Nabona.
Sin lugar de impresión, impresor ni año, pero: Barcelona, 1674.
  C84-362      

 

FERRER Y PONS, Magín (1792-1853)  

90,00 €

Diccionario manual Castellano - Catalán. Por F.M.F.P. y M.M.
Reus, Imprenta de Pablo Riera, 1836.
  C84-417      

 

TINNELL, Roger [Editor].  

26,00 €

Epistolario a Federico Garcia Lorca desde Cataluña, la Comunidad Valenciana y Mallorca conservado en la Fundación Federico Garcia Lorca. Prólogo de Ricardo Salvat.
Granada, 2001.
  C84-612      

 

LLULL, Ramòn.  

24,00 €

Llibre d'Amic e Amat. Llibre d'Ave Maria. Text per Marçal Olivar. Introducció i notes per Mossen Salvador Galmés.
Barcelona, Els Nostres Clàssics, 1927.
  C84-613      

 

LLULL, Ramon.  

27,00 €

Llibre de l´Ordre de Cavalleria. Edición facsímil de la impresa en Barcelona, Celestí Verdaguer, 1879. Traducción al castellano de Francisco Sureda Blanes.
Madrid, Espasa-Calpe, 1985.
  C84-619      

 

GALMES DE FUENTES, Alvaro.  

22,00 €

Ramón Llull y la tradición árabe. Amor divino y amor cortés en el «Llibre d´amic e amat».
Barcelona, 1999.
  C84-620      

 

GARCÍAS ESTELRICH, Domingo (Ed.).  

22,00 €

El grande Salomón mallorquín, el Beato y Mártir de Cristo Raimundo Llull. Comedia famosa. Transcripción, estudio preliminar y notas.
Palma de Mallorca, 2002.
  Lista7-385      

 

TURMEDA, Anselm (c.1352-c.1430).  

22,00 €

Disputa de l'Ase. Versió per E. N. C. Introducció per Marçal Olivar.
Barcelona, «Els Nostres Clàssics», 1928.
  C83-424      

 

CRUSAT, Paulina (1900-1981).  

23,00 €

Antología de Poetas Catalanes Contemporáneos.
Madrid, 1952 [«Adonais»].
  C83-600      

 

FOIX, Josep Vicenç.  

20,00 €

Bien lo sabéis y es profecía. Traducción de Juan Ramón Masoliver. Edición y prólogo de Jaume Ferrán. Edición bilingüe.
Barcelona, Edicions del Mall, 1986.
  C83-683      

 

GENER, Pompeyo.  

24,00 €

Coses d'en Peius. Records anecdòtics serios i humoristics de la meva vida. Obra pòstuma.
Barcelona, Llibreria Varia, s.a. (1922).
  C83-987      

 

MARCH, Jaume, Pere y Arnau.  

36,00 €

Les «Coblas» ou les Poésies Lyriques Provenço-Catalanes de Pere, Jacme et Arnau March. Éditées et traduites par Amédée Pagès.
Toulouse, Édouard Privat et Cie., Libraire-Éditeur, 1949 [Bibliothèque Méridionale].
  C83-1002      

 

MARTÍ I CASTELL, Joan.  

19,00 €

Contribució a l'estudi del dialecte occidental del català.
Tarragona, 1971.
  C83-1028      

 

MARTORELL, Joanot (c.1410-1465)  

48,00 €

Tirant lo Blanc. Pròleg i text de Martí de Riquer.
Barcelona, Seix Barral, 1969.
  C83-1093      

 

GIMFERRER, Pere.  

64,00 €

Miró, colpir sense nafrar.
Barcelona, Edicions Polígrafa, 1978.
  C83-1345      

 

QUEROL GAVALDÁ, Miguel.  

38,00 €

La escuela estética catalana contemporánea.
Madrid, Instituto Diego Velázquez, 1953.
  C83-1384      

 

RIBA, Carles (1893-1959).  

24,00 €

Elegías de Bierville. Versión y prólogo de Alfonso Costafreda.
Madrid, 1953 [«Adonais»].
  C83-1589      

 

SOLER I HUBERT, Frederic (1839-1895).  

130,00 €

Poesias Catalanas de Frederich Soler «Serafí Pitarra», Mestre en Gay Saber. Il•lustradas per Tomás Padró. Precehidas d'un Prolech del Excelentíssim Senyor Don Antoni Bergnes de las Casas.
Barcelona, Imprempta de Espasa Germans y Salvat, 1875.
  C83-1776      

 

WOOLF, Virginia.  

50,00 €

Mrs. Dalloway. Traducció de l'anglés per Cesar August Jordana.
Badalona, Edicions Proa, 1930.
  Lista5-27      

 

ALMELA I VIVES, Francesc.  

17,00 €

La columna i les roses. Poemes.
Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1950.
  Lista5-104      

 

GALI, Alexandre.  

14,00 €

Aportació a l´any Fabra: Pompeu Fabra. Avatars de la llengua catalana. Consideracions sobre bilinguisme.
Barcelona, Editorial Barcino, 1969.
  Lista5-177      

 

GIMFERRER, Pere.  

18,00 €

Poesia 1970-1977. Edición bilingüe. Prólogo de José Maria Castellet.
Madrid, Visor, 1978
  Lista5-243      

 

GRIERA I GAJA, Antoni.  

17,00 €

Bibliografía Lingüística Catalana.
Barcelona, Escuela de Filología, 1947.
  Lista5-251      

 

GÜELL I POU, Juan.  

22,00 €

Vida íntima de Mossén Jacinto Verdaguer.
Barcelona, Imprenta de «El Siglo XX», 1911.
  Lista5-296      

 

IBÁÑEZ ESCOFET, Manuel (1917-1990).  

12,00 €

Raíces y Hojas. [Selección de artículos en «La Vanguardia», de Barcelona, 1983-1984]. Prólogos de Jordi Pujol y Josep Tarradellas.
Barcelona, Ediciones del Mall, 1985.
  Lista5-314      

 

JANER MANILA, Gabriel.  

15,00 €

Implicació social i humana del Teatre. Biografia apassionada de Cristina Valls. Pròleg de Josep Melià.
Barcelona,1975 [«Pinya de Rosa»].
  Lista5-315      

 

JANER MANILA, Gabriel.  

14,00 €

L'agonia dels salzes.
Barcelona, Edicions Destino, 1973.
  Lista5-321      

 

JARDI I CASANY, Enric (1924-1998).  

25,00 €

Antoni Puigblanch. Els precedents de la Renaixença. Pròleg de Jordi Rubió i Balaguer.
Barcelona, Aedos, 1960.
  Lista5-454      

 

LLEAL GALCERÁN, Coloma [Editora].  

27,00 €

El «Llibre de Polítigas» de Janet Lleal (1805-1848), i altres textos familiars. Edició i estudi.
Badalona, 1993.
  Lista5-467      

 

MANENT, Marià.  

14,00 €

Palabra y Poesía, y otras notas críticas.
Madrid, Seminarios y Ediciones, 1971.
  Lista5-469      

 

MANENT, Marià (Editor).  

19,00 €

Antologia Amorosa. Tria i pròleg.
Barcelona, Editorial Selecta, 1955.
  Lista5-474      

 

MARAGALL, Joan.  

33,00 €

Poesíes. Amb un pròleg de Josep Maria Capdevila.
Barcelona, Sala Parés Llibrería, 1929.
  Lista5-482      

 

MARCH, Ausias.  

20,00 €

Obras de aquest poéta, publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, por Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traduccio castellana que d´ellas fèu lo poéta Jordi de Montemayor, y del Vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Joan de Ressa. Reproducción facsimil de la edición de Barcelona de 1864.
Valencia, 1992.
  Lista5-556      

 

MELIÀ, Josep.  

17,00 €

Joan Miró. Vida i gest.
Barcelona, 1973 [«Pinya de Rosa»].
  Lista5-570      

 

MINGUEZ, Joan (1900-1960).  

16,00 €

Dies verges. Història d'un adolescent.
Barcelona, Llibreria Catalonia, 1929.
  Lista5-596      

 

MONTOLIU, Manuel de.  

30,00 €

Les Quatre Grans Cròniques. [Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Muntaner, Pere el Ceremoniós].
Barcelona, Editorial Alpha, 1959.
  Lista5-674      

 

NOVELL, Maria.  

21,00 €

Jaume el Conqueridor.
Barcelona, Edicions Proa, 1973.

 

Search Criteria: ·Subjects: Catalan Language and Literature
355 books found: Displaying 1 to 50